Nielsson, E. T., og G. R. T. Hauksdottir. «Kina, investeringer og sikkerhetspolitikk: Politikk og perspektiver i Norden – Island: ». Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 1, februar 2020, s. 68-78, doi:10.23865/intpol.v78.2075.