Heier, T., og B. E. Mobech-Hanssen. «Et Forsvar I Digital Krise?». Internasjonal Politikk, Bd. 78, nr. 3, november 2020, s. 362-8, doi:10.23865/intpol.v78.2288.