Heier, Tormod, og Bjørn E. Mobech-Hanssen. «Et forsvar i digital krise?». Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 3, november 2020, s. 362-8, doi:10.23865/intpol.v78.2288.