Mønnesland, S. «Srebrenica 25 år Etter – Hvordan Kunne Folkemordet Skje?». Internasjonal Politikk, Bd. 78, nr. 2, juni 2020, s. 195-06, doi:10.23865/intpol.v78.2317.