Østhagen, A., og S. Vigeland Rottem. «Stormaktspolitikk og økt spenning? Kunsten å skille mellom is og bart i Arktis». Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, desember 2020, s. 466-77, doi:10.23865/intpol.v78.2379.