Moe, A., og Øystein Jensen. «Svalbard Og havområdene – Nye Utenrikspolitiske Utfordringer for Norge?». Internasjonal Politikk, Bd. 78, nr. 4, desember 2020, s. 511-22, doi:10.23865/intpol.v78.2388.