Moe, A., og Ø. Jensen. «Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?». Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, desember 2020, s. 511-22, doi:10.23865/intpol.v78.2388.