Østhagen, A. «Introduksjon til fokusnummer: Norge, nordområdene og utenrikspolitikk». Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, desember 2020, s. 445-5, doi:10.23865/intpol.v78.2403.