Eriksen Søreide, I. «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord – ny giv for nordområdepolitikken». Internasjonal Politikk, Bd. 78, nr. 4, desember 2020, s. 456-60, doi:10.23865/intpol.v78.2710.