2001, N. 2. «Volum 59». Internasjonal Politikk, bd. 59, februar 2016, https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/295.