Mouritzen, Hans. «Grænser for handlefrihed: Skandinaviske stater i asymmetrisk bilateralt diplomati». Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 1, januar 2022, s. 6-27, doi:10.23865/intpol.v80.3078.