Saxi, H. L. «Sikkerhetspolitikk, kultur eller økonomi? Konkurrerende forklaringer på omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen». Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 2, juni 2021, s. 190-07, doi:10.23865/intpol.v79.3102.