Ekkeren Onsager, J., og K. Stuvøy. «Barentssamarbeidet og geopolitisk spenning: En analyse av norske erfaringer og legitimeringspraksiser». Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 3, september 2022, s. 350–374, doi:10.23865/intpol.v80.3577.