Halvorsen, Audun. «Pandemirespons og global helse i norsk utenrikspolitikk – og i FNs sikkerhetsråd». Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, desember 2021, s. 444-9, doi:10.23865/intpol.v79.3643.