Urdal, H., og I. Rødningen. «Global helse og sikkerhet – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget». Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, desember 2021, s. 461-9, doi:10.23865/intpol.v79.3648.