Schia, N. N., L. Olsson, og I. Rødningen. «Global helse og internasjonal fred og sikkerhet – implikasjoner for FNs sikkerhetsråd?». Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, desember 2021, s. 438-43, doi:10.23865/intpol.v79.3650.