Røttingen, J.-A., og K. H. Onarheim. «Grensekryssende helsetrusler og FNs sikkerhetsråd». Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 4, desember 2021, s. 450-6, doi:10.23865/intpol.v79.3651.