Gulbrandsen, L. H., og E. . A. T. Hermansen. «Ever Closer Union? Norges Tilknytning Til EUs Klimaregelverk». Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 1, juni 2022, s. 170–183, doi:10.23865/intpol.v80.3674.