Andersen, A. T. «I atomvåpnenes skygge: Amerikansk atomstrategi og Norge». Internasjonal Politikk, bd. 80, nr. 3, oktober 2022, s. 375–399, doi:10.23865/intpol.v80.3794.