Yennie Lindgren, W., og P. Y. Lindgren. «Kampen Om idémessige Forklaringer På Japansk Sikkerhetspolitikk: Kina I Japans Identitetskonstruksjon». Internasjonal Politikk, Bd. 74, nr. 3, september 2016, doi:10.17585/ip.v74.403.