Nissen, A. «Sikkerhetspolitikkens primat – norsk freds- og forsoningspolitikk under Ine Eriksen Søreide». Internasjonal Politikk, bd. 81, nr. 1, januar 2023, s. 3–13, doi:10.23865/intpol.v81.4102.