Notaker, H. «Nasjonal sikkerhet eller økonomisk effektivitet? Norges evne til å avdekke hybride trusler i samtidshistorisk perspektiv». Internasjonal Politikk, bd. 81, nr. 1, februar 2023, s. 115–141, doi:10.23865/intpol.v81.5157.