Fagerberg, Jan. «Det globale grønne skiftet: Mer evolusjon enn revolusjon ». Internasjonal Politikk, bd. 81, nr. 3, august 2023, s. 465–491, doi:10.23865/intpol.v81.5656.