Breitenbauch, H. Ø. «Det Store Nordiske Rum: Trump, Putin Og Geopolitikkens Uafvendelighed». Internasjonal Politikk, Bd. 75, nr. 1, mars 2017, doi:10.23865/ip.v75.692.