Restad, H. E. «Det Amerikanske Valget (eller: Er Enden nær?)». Internasjonal Politikk, Bd. 75, nr. 1, mars 2017, doi:10.23865/ip.v75.695.