Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina, og Stina Torjesen. «Diplomatisk Hodebry: Internasjonale Reaksjoner På Kontroversielle avgjørelser I Norsk Barnevern». Internasjonal Politikk 78, no. 1 (januar 29, 2020): 1–31. åpnet januar 29, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1069.