de Bengy Puyvallée, Antoine. «Norges Reaksjon På Ebola: En Sammenblanding Av Altruistiske Og Sikkerhetsmessige Interesser». Internasjonal Politikk 76, no. 2 (juni 21, 2018): 89-120. åpnet september 24, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1089.