Bekken, Bjørn Klouman. «Obamas Forfatterskap». Internasjonal Politikk 75, no. 3/4 (april 10, 2018): 274-277. åpnet mai 19, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1118.