Haugevik, Kristin M., og Nina Græger. «‘Norsk Utenrikspolitikk Begynner I Europa’: Arven Etter Brende I Europapolitikken». Internasjonal Politikk 75, no. 3/4 (mars 22, 2018): 220-229. åpnet mai 25, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1124.