Haugevik, Kristin, og Ole Jacob Sending. «Norske Svar På Internasjonale Utfordringer: Retorisk Endring, Stabilitet I Tiltak». Internasjonal Politikk 76, no. 4 (desember 19, 2018): 366–383. åpnet oktober 2, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1380.