Kristiansen, Marius, og Njål Hoem. «Avskrekking Som Element I Cybersikkerhetsstrategi Fra Et småstatsperspektiv». Internasjonal Politikk 77, no. 3 (september 24, 2019): 252–265. åpnet januar 29, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1385.