Muller, Lilly Pijnenburg. «Inn I gråsonen: Avskrekking Som Forsvar Av Cyberspace?». Internasjonal Politikk 77, no. 3 (september 24, 2019): 288–295. åpnet februar 6, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1397.