Aukrust, Kjerstin. «Macron-Metoden». Internasjonal Politikk 76, no. 3 (desember 10, 2018): 269-278. åpnet oktober 22, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1439.