Haugevik, Kristin, og Ole Jacob Sending. «Introduksjon: Nordiske Svar På Geopolitiske Utfordringer». Internasjonal Politikk 76, no. 4 (desember 19, 2018): 311–315. åpnet oktober 2, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1474.