Rottem, Svein Vigeland, Ida Folkestad Soltvedt, og Christian Prip. «Arktisk råd I Spennet Mellom Forskning, Forvaltning Og Politikk». Internasjonal Politikk 78, no. 3 (september 15, 2020): 284–310. åpnet september 21, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1504.