Græger, Nina. «Iver B. Neumann, Forsvarsdebatten Og Fagtradisjoner – Kritiker, Rabulist Og Nybrottsmann». Internasjonal Politikk 77, no. 2 (juni 17, 2019): 133-139. åpnet november 17, 2019. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1608.