Græger, Nina. «Veivalg Og Spenninger I Norsk Sikkerhetspolitikk: Norges Forhold Til NATO Og EU». Internasjonal Politikk 77, no. 1 (mars 29, 2019): 84-94. åpnet november 29, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1625.