Neumann, Iver B. «Svar». Internasjonal Politikk 77, no. 2 (juni 17, 2019): 167-171. åpnet november 17, 2019. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1629.