Hornburg, Thomas Boe, og Ole Jacob Sending. «Norsk Utenrikspolitikk I En Varmere Verden». Internasjonal Politikk 77, no. 2 (juni 21, 2019): 172-189. åpnet februar 16, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1729.