Larsen, Esben Salling. «Færøernes militærgeografiske Betydning for USA Og NATO». Internasjonal Politikk 78, no. 3 (september 1, 2020): 233–256. åpnet september 22, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1807.