Graver, Hans Petter. «Velkommen Til 2040 – Slik nådde Vi klimamålet». Internasjonal Politikk 77, no. 2 (september 3, 2019): 190-196. åpnet februar 16, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1813.