Jørgensen, Anne-Kristin, og Andreas Østhagen. «Norges Vern Av Suverene Rettigheter Rundt Svalbard: Russiske Persepsjoner Og Reaksjoner». Internasjonal Politikk 78, no. 2 (mars 12, 2020): 167–192. åpnet februar 6, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1838.