Svendsen, Øyvind, og Pernille Rieker. «Spin-off Av EØS? Norge Og Europeisk Utenriks-, Sikkerhets- Og Forsvarssamarbeid». Internasjonal Politikk 77, no. 4 (november 19, 2019): 378-387. åpnet januar 27, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1890.