Nielsson, Egill Thor, og Gudbjorg Rikey Th. Hauksdottir. «Kina, Investeringer Og Sikkerhetspolitikk: Politikk Og Perspektiver I Norden – Island:». Internasjonal Politikk 78, no. 1 (februar 12, 2020): 68–78. åpnet januar 29, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2075.