Trøan, Magnus Langset. «Effektive verktøy Eller Historiske Rammer? Kinas Holdninger Til Internasjonale Institusjoner». Internasjonal Politikk 78, no. 3 (september 30, 2020): 311–333. åpnet september 22, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2142.