Eide, Martin, og Iver B. Neumann. «Nobel-Initiativet Fra 1966 Og Den Lange Linjen I Norsk Freds- Og Forsoningsdiplomati». Internasjonal Politikk 78, no. 4 (desember 14, 2020): 545–565. åpnet januar 25, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2282.