Heier, Tormod, og Bjørn E. Mobech-Hanssen. «Et Forsvar I Digital Krise?». Internasjonal Politikk 78, no. 3 (november 12, 2020): 362–382. åpnet oktober 4, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2288.