Mønnesland, Svein. «Srebrenica 25 år Etter – Hvordan Kunne Folkemordet Skje?». Internasjonal Politikk 78, no. 2 (juni 25, 2020): 195-206. åpnet august 12, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2317.