Østhagen, Andreas, og Svein Vigeland Rottem. «Stormaktspolitikk Og økt Spenning? Kunsten å Skille Mellom Is Og Bart I Arktis». Internasjonal Politikk 78, no. 4 (desember 8, 2020): 466-477. åpnet januar 27, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2379.