Steinveg, Beate, og Ingrid Agnete Medby. «Nordområdenarrativer Og Identitetsbygging I Nord». Internasjonal Politikk 78, no. 4 (desember 8, 2020): 535-544. åpnet mai 25, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2380.